BIOGRAFIATWIKITEEMATVIDEOTUUTISETPALKINNOTINFOYHTEYSTIEDOT
HAKU
Henkilötiedot

Pekka Gronow

s. 0.0.1943 - 0.0.0, Helsinki

Teksti Jari J. Marjanen (VYS ry)
Perustiedot
Nimet
Täydellinen nimiPekka Heikki Tapani Gronow
Oikea nimiPekka Gronow
Nimihistoria
Gronowin sukunimi, 0.0.0, on tiettävästi peräisin Alankomaista
Tärkeät päivämäärät
Syntymäaika0.0.1943 - 0.0.0, Helsinki
ylioppilas0.0.1961 - 0.0.0, Helsingin reaalilyseo (Ressu)
ensimmäisen kerran free lancena YLE:n palvelukseen0.0.1965 - 0.0.0
valtiotieteen kandidaatti, pääaineena sosiologia0.0.1968 - 0.0.0
yhteiskuntatieteiden lisensiaatti (Tampereen yliopisto)0.0.1986 - 0.0.0
Roolit ja soittimet
Roolittutkija (populaarikulttuuri, etnomusikologia) (päärooli), etnomusikologian dosentti, äänitearkiston esimies (eläkkeellä), levytuottaja
Soittimetkitara (harrastajatasolla)
Linkit
Englanninkielinen verkkopäiväkirja
http://blogit.yle.fi/pekka-gronow
Yhteydet muihin musiikkialan vaikuttajiin
Vaikuttajat
Toivo Kärki
David P. McAllister, opettaja Yhdysvalloissa
Harry Orvomaa
Muut henkilöyhteydet
Philip Donner
Urpo Haapanen
Vesa Kurkela, professori
Timo Leisiö
Unto Mononen
M. A. Numminen
Ilpo Saunio, varsinkin työväenmusiikin tutkija
Seppo Seppänen
Rainer Strömmer, Suomen Äänitearkiston aktiivi/puheenjohtaja
Jani Uhlenius
Biografia

Populaarimusiikin tutkimus- ja tallennusalalla pitkän ja monipuolisen päivätyön tehnyt Pekka Gronow päätyi musiikin ja etnomusikologian alalle oikeastaan sattumalta. Hän tuli Helsingin yliopistoon opiskelemaan sosiologiaa, mutta sai ensimmäisenä opiskeluvuonnaan apurahan Yhdysvaltoihin Weslean University nimiseen yliopistoon, jossa hän vietti vuoden etnomusikologian uranuurtajan David McAllisterin oppilaana; tuohon aikaan Euroopassa ei etnomusikologiaa oikeastaan tunnettukaan oppiaineena. Valtiotieteen kandidaatiksi (vastaa nykyistä maisterintutkintoa) hän valmistui v. 1968 pääaineena sosiologia ja pro gradu – tutkielman aiheena äänilevyn ja radion suhteet. Gronow oli mukana perustamassa Akateemista Jazzliittoa, ja pääsi Sävelradioon mukaan aluksi kesätoimittajaksi. Hän on toimittanut satoja radio-ohjlemia.

Gronow perusti 1960-luvulla yhdessä M. A. Nummisen kanssa Eteenpäin! –nimisen levy-yhtiön, joka julkaisi Nummisen tuotannon lisäksi muutakin underground-musiikkia; ensimmäinen levytys tallennettiin Hämäläis-Osakunnan talossa Helsingissä silloisella Kampinkadulla ”hyvätasoisella kotinauhurilla”. Hän on saanut tuottajana viisi kultalevyä mm. kokoelmista Työväen lauluja ja Isojen poikien lauluja, joista jälkimmäinen perustui aiheesta tehtyyn kirjaan. Muusikkona hän oli nuoruudessaan vain harrastaja, soittimena kitara, mutta siinä yhteydessä hän tutustui mm. M. A. Nummiseen ja Unto Monoseen. Hän toimi SDP:n kulttuurisihteerinä ja Työväen Sivistysliiton kulttuuriosaston päällikkönä.

Gronow on ollut aktiivisesti mukana musiikkialan järjestöissä, erityisesti 1960-luvun puolessa välissä perustetun Suomen Äänitearkisto ry:n toiminnassa; hän itse kertoo professori Matti Kuusen kehottaneen perustamaan tällaisen yhdistyksen. Vielä eläkepäivinänkin aktiivinen dosentti on mukana äänitearkistoalan kansainvälisessä yhteistoiminnassa mm. Saksan suunnalla.

Bibliografia ja lähteet

Pekka Gronowin kirjoittamia teoksia

Popmusiikin vuosisata

Äänilevytieto 1970 (yhdessä Ilpo Saunion kanssa)

Laulukirja: Työväen lauluja kahdeksalta vuosikymmeneltä 1971 (toimittaja)

Kulttuuripolitiikan käsikirja 1976

Äänilevyn historia 1990

Digitaalinen radio 1995

Suomi soi 1—3 (toimittanut yhdessä Jukka Lindforsin ja J. Nymanin kanssa)

Lisäksi mm. Suomen Äänitearkisto ry:n diskografiajulkaisuja sekä monia artikkeleita.

Muut huomautukset

Päätoimet

Yleisradio Oy

määräaikainen musiikkitoimittaja 20.4.—27.8.1965, 29.5.—31.8.1966, 31.5.—15.8.1967, 1.1.1968—31.12.1970
musiikkitoimittaja 1.11.1971—31.1.1973
toimituspäällikkö (radion viihdeohjelmat) 1.2.1973—31.10.1973

Suomen Sosialidemokraattinen Puolue r.p., kulttuurisihteeri 1.11.1973—30.9.1976

Työväen Sivistysliitto TSL ry, osastopäällikkö 1.10.1976—31.12.1988

Yleisradio Oy

äänilevystön päällikkö 1.1.1989—31.12.1998
radion äänitearkistojen päällikkö 1.1.1999— 31.12.2006
arkistoasiantuntija 2007—2008

Helsingin yliopisto, etnomusikologian dosentti, (1999) 2008—

Sivutoimet

Westermarck-seura ry, Sosiologia-lehden toimitussihteeri 1966—1968

Nuoren Voiman Liitto ry, Nuorison taidetapahtuman toiminnanjohtaja 1970

Graafinen kustannus Oy, Jymy-sarjat, päätoimittaja 1973 IASA Journal (International Association of Sound Archives), book review editor, 1994—97

Kannatusjäsenet GramexELVISMusiikkikustantajatMuusikkojen liittoTeostoMusiikkituottajat Toteutus Nemesys Oy