BIOGRAFIATWIKITEEMATVIDEOTUUTISETPALKINNOTINFOYHTEYSTIEDOT
HAKU

Mikä POMUS?

pomus.net on suomalaisen populaarimusiikin verkkomuseo. Se kokoaa yhteen suomalaisen populaarimusiikin historiaa, tietoja avainhenkilöistä ja vaikuttajista sekä näytteitä säveltäjien, sanoittajien ja artistien tuotannosta.

Kaikille avoimet, luotettavat ja ilmaiset sivut

pomus.net on tarkoitettu kaikille suomalaisesta kevyestä musiikista kiinnostuneille – niin tutkijoille ja median edustajille kuin tavallisille musiikin harrastajille ja kuuntelijoillekin. Populaarimusiikin museo on nopea ja helppokäyttöinen erityisasiantuntijoiden tuottama palvelu, jonka kaikki tiedot on pyritty tarkistamaan mahdollisimman luotettaviksi. pomus.net tekee laaja-alasta yhteistyötä musiikkielämän eri tahojen kanssa, joten museosta löytyy myös paljon yksityiskohtaista tietoa, jota on työlästä tai mahdotonta löytää muista lähteistä.

Kirjastossa on Populaarimusiikin museon omaa tuotantoa olevia henkilö- ja yhtye-esittelyjä, joista löytyy tietoa, kuvia ja ääninäytteitä suomalaisista musiikkialan toimijoista.

Teemanäyttelyissä esitellään suomalaisen populaarimusiikin suurempia linjoja.

Palkintohuone listaa tietoja alan palkinnoista.

Kino Pomusissa voi katsella videonäytteitä.

Tutkijoille artikkelien julkaisukanava

Populaarimusiikin museoon on suunnitteilla osasto suomalaista populaarimusiikkia käsitteleville artikkeleille. Tutkijat voivat Populaarimusiikin museon kautta saada lisää näkyvyyttä teksteilleen.

Tekijänoikeuksista

pomus.netin tekstisisältöjä saa lainata, mutta lähteenä on mainittava pomus.net.

Valokuvien, ääni- ja videosisältöjen käyttöön on kysyttävä lupa alkuperäisiltä oikeudenhaltijoilta, ei Pomusilta.

Kevyen Musiikin Museon kannatusyhdistys ry

Populaarimusiikin museo -verkkomuseota ylläpitää Suomen Kevyen Musiikin Museon kannatusyhdistys ry, joka on rekisteröity yleishyödyllinen yhdistys. Sen hallituksen puheenjohtajana toimii muusikko-toimittaja Pekka Nissilä..

Yhteistyö muiden musiikkialan järjestöjen kanssa

Populaarimusiikin museon taustalla ovat Suomen musiikkialan tärkeimmät järjestöt, joiden kanssa tehdään monipuolista yhteistyötä. Museon sivuilla on nähtävillä Elvis ry:n historiaa ja nykypäivää esittelevä näyttely. Suomalaisen musiikin tiedotuskeskus ja Suomen Jazz & Pop Arkisto ovat antaneet valokuvia Pomus.net tietokannan käyttöön. 

Yhteisnäyttely Jazz & Pop Arkiston kanssa
Pasilan kirjaston musiikkiasemalla toukokuussa 2004.

Liittyisitkö Pomus.netin kannatusyhdistyksen jäseneksi?

Populaarimusiikin verkkomuseo Pomus.net on syntynyt ja kehittyy yksittäisten henkilöiden sekä musiikkialan keskeisten yhteisöjen  myötävaikutuksella. 

Pomus.netin ylläpidosta vastaava Suomen Kevyen Musiikin Museon kannatusyhdistys ry kaipaa jäsenikseen lisää alan itselleen läheiseksi kokevia henkilöitä ja toimijoita.

Yhdistyksen hallitukseen kuuluvat muusikko-toimittaja Pekka Nissilä (pj), projektisuunnittelija Hannu Tolvanen (vpj), toiminnanjohtaja Arto Alaspää, toimittaja Jukka Haarma, tietopalvelukonsultti Lassi Kokkonen, toiminnanjohtaja Janne Mäkelä, toimittaja Maarit Niiniluoto ja muusikko Nono Söderberg. Yhdistyksen toiminnanjohtaja on muusikko Eero Lupari.

Yhdistyksen yhteisökannatusjäseniä ovat mm. Teosto ry, Elvis ry,  Suomen Musiikkikustantajat ry, Gramex ry, Musiikkituottajat ry sekä Suomen Muusikkojen Liitto ry.


Pomusin hallitus 2011: takana vasemmalta Pekka Sipilä, Arto Alaspää, Janne Mäkelä, Pekka Tapani Laine, Mika Kauhanen, Nono Söderberg, päätoimittaja Petri Kaivanto, toiminnanjohtaja Eero Lupari; edessä Hannu Tolvanen ja puheenjohtaja Pekka Nissilä. Kuvasta puuttuu hallituksen jäsen Maarit Niiniluoto.

Pomus.net-museon sisältötuotannosta vastaa päätoimittaja, säveltäjä Petri Kaivanto. Hänen lisäkseen sisältötuotantoon osallistuu lukuisia free-lancer genretoimittajia, jotka kirjoittavat omaan aihepiiriinsä liittyviä erikoisartikkeleita sekä osallistuvat oman genrensä muusikkojen ja säveltäjien perustietojen tuottamiseen.

Jäseneksi liittyminen

Suomen Kevyen Musiikin Museon kannatusyhdistys ry:n jäseniä ovat yksityiset henkilöt sekä yhteisöt. Kummatkin voivat olla varsinaisia jäseniä ja/tai kannatusjäseniä. Yhdistyksen kokouksissa kannatusjäsenellä on läsnäolo- ja puheoikeus. Varsinaisella jäsenellä on edellä mainitun lisäksi äänioikeus.

Vuosittaiset jäsenmaksut

Varsinaiset jäsenet:

Henkilöjäsen 20 euroa ja yhteisöjäsen 100 euroa.

Kannatusjäsenet:

  • Henkilöjäsenen kannatusjäsenmaksu on 250 euroa.
  • Yhteisöjäsenten kannatusjäsenmaksut porrastuvat tilinpäätöksen liikevaihdon perusteella seuraavasti:
    • liikevaihto alle 200.000 e/vuosi - kannatusjäsenmaksu 500 euroa.
    • liikevaihto  200.000-1.000.000 e/vuosi - kannatusjäsenmaksu 1000 euroa.
    • liikevaihto yli 1.000.000 e/vuosi - kannatusjäsenmaksu 2000 euroa.

Jäseneksi liittyminen tapahtuu suorittamalla jäsenmaksu yhdistyksen tilille: Nordea 101230-207082

Jäsenrekisteröintiä varten tarvitsemme nimen sekä yhteystiedot. Ne tulee sisällyttää maksun viestiosaan.


Kannatusjäsenet GramexELVISMusiikkikustantajatMuusikkojen liittoTeostoMusiikkituottajat Toteutus Nemesys Oy