BIOGRAFIATWIKITEEMATVIDEOTUUTISETPALKINNOTINFOYHTEYSTIEDOT
HAKU

Uutiset

Uutta Pomus.netissä

20.2.2013
Populaarimusiikin Museo pomus.net on avannut kaksi uutta ja mielenkiintoista osastoa.

TEOSTIETOKANTA

Teostietokanta sisältää eri lähteistä kerättyjä tietoja ja kertomuksia suomalaisten populaarimusiikin teosten synnystä ja vaiheista. Alkuun mukana on 480 kotimaista teosta.

LISTATIETOKANTA

Pomusin listatietokanta perustuu Timo Pennasen Sisältää hitin -kirjaa (Otava) varten koottuun aineistoon. Se kattaa kootusti Suomen levymyyntilistat vuodesta 1972 vuoteen 1993. Timo Pennanen on toimittanut ja täydentänyt materiaalin erityisesti nettijulkaisua varten.

Hanketta on rahoittanut Opetus- ja kulttuuriministeriön avustus kulttuurin ja eri taiteenalojen digitaalisten aineistojen saatavuuden ja avoimen tiedon hyödyntämisen edistämiseksi.

MUUTA UUTTA

Suomen Kulttuurirahasto on myöntänyt 12.000 euron apurahan videohaastatteluhankkeen jatkamiseen. Pomus on vuodesta 2008 tallentanut suomalaisen populaarimusiikin merkkihenkilöiden haastatteluita, tähän mennessä lähes 50. Lyhyitä otteita näistä haastatteluista on julkaistu Pomusin sivuilla ja Pomusin Youtube-kanavalla.

Pomuswiki on Pomus.netin uusi julkaisualusta, johon siirretään vähitellen myös pääosa vanhasta sisällöstä kuten henkilö- ja yhtyebiografiat. Uudistuksen etu on se, että näin mahdollistuu aiempaa monipuolisempi ryhmätyö sisällön laadun parantamiseksi. Merkittävimpänä erona Wikipediaan on se, että kaikki Pomus.netin kirjoittajat esiintyvät omilla nimillään ja että kaikki Pomus-kirjoittajat ovat alan ammattilaisia tai päteviä harrastajia. Pomuswikin kirjoitusstandardit saattavat myös jossain määrin poiketa Wikipediasta.

pomus.net on suomalaisen populaarimusiikin verkkomuseo, jota ylläpitää Suomen Kevyen Musiikin Museon kannatusyhdistys ry. Sivusto kokoaa yhteen suomalaisen populaarimusiikin historiaa, tietoja avainhenkilöistä ja vaikuttajista sekä näytteitä säveltäjien, sanoittajien ja artistien tuotannosta. Populaarimusiikin verkkomuseo Pomus.net on syntynyt ja kehittyy yksittäisten henkilöiden sekä musiikkialan keskeisten yhteisöjen  myötävaikutuksella. Yhdistyksen yhteisökannatusjäseniä ovat mm. Teosto, Säveltäjät ja Sanoittajat Elvis,  Suomen Musiikkikustantajat, Gramex, Musiikkituottajat sekä Suomen Muusikkojen Liitto.

Kannatusjäsenet GramexELVISMusiikkikustantajatMuusikkojen liittoTeostoMusiikkituottajat Toteutus Nemesys Oy